De Vinkjes

Opgelet: Nieuw adres


NIEUWE BUITEN 1

2990 WUUSTWEZEL


Ingang in het parkje.

Missie"Daltononderwijs is iedere leerling gegund"


Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.


Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.


Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.Visie"De opbrengst, dat ben ik"


Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.


Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.


Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.


Doel"The fearless human being"


Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiƫnter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.


Een daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.


Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

Bekijk de presentatie om een concreet beeld te krijgen van de werkwijze

Hieronder vindt u sfeerbeelden van onze avonturen

Eerste schooldag

Nest 1

oktober

nest 2

september

nest 1

OverWelkom in de vinkjes-'tscholeke

een school waar kinderen kunnen groeien in een groene omgeving.

Contact


Kleuterschool 't Scholeke

Helpt Elkanderstraat 35

2990 Gooreind

03 663 19 51
Daltonschool De Vinkjes

Nieuwe Buiten 1

2990 Wuustwezel

 03 669 63 61

Copyright @ All Rights Reserved

In samenwerking met