Praktisch

Infobrochure

 

In de infobrochure kan u de informatie vinden over:

 

 1. Organisatie 't Scholeke en De Vinkjes
 2. Ouderraad
 3. Infoavonden
 4. Rapporten en oudercontacten
 5. Gratis basisonderwijs
 6. Bijdragen
 7. Gebruik refter
 8. Fruitdag
 9. Verjaardagen
 10. Busvervoer
 11. Schooltijden
 12. Voor-en naschoolse opvang
 13. Schoolzwemmen
 14. Sporten
 15. Levensbeschouwelijke vakken
 16. Afwezigheden
 17. Adreswijzigingen
 18. CLB
 19. 10op10 voor verkeer
 20. Gezondheid
 21. Pestbeleid
 22. Afspraken
 23. Belangrijke data

Pedagogisch project van het GO!, kortweg PPGO!

 

Het PPGO! is het basisdocument, waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen.

Schoolreglement

 

Het schoolreglement bevat 51 pagina's. Via de knop komt u op de online versie. Als u toch graag een papieren versie wil, kan u dit vragen aan de leerkrachten of het secretariaat.

Copyright @ All Rights Reserved